Tag Archives: ออกแบบ

ดึงดูดความเจริญรุ่งเรือง ด้วยนาฬิกาติดผนัง

ออกแบบ

เคล็ดลับดึงดูดความเจริญรุ่งเรือง ด้วยนาฬิกาติดผนัง

เวลาติดนาฬิกาเราไม่เคยให้ความสำคัญกับตำแหน่งการติดตั้งของมันสักเท่าไร เนื่องจากอาจคำนึงถึงแค่มองเห็นเวลาได้ชัดเจนจากตำแหน่งที่เรามักนั่งหรือใช้เวลาอยู่ในบ้าน แต่ถ้าหากใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยในการจัด ตกแต่งบ้าน นาฬิกาเป็นหนึ่งในของตกแต่งที่สามารถดึงดูดความรุ่งเรืองเข้ามาในบ้านได้ เพียงแต่เราต้องติดตั้ง หรือวางนาฬิกาให้ถูกต้อง

1.ทิศที่เหมาะสำหรับติดตั้งนาฬิกาคือทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก แต่หากตามทิศเหล่านี้คุณไม่สามารถติดนาฬิกาได้ให้ติดนาฬิกาที่ทิศตะวันตกแทนได้ แต่ก็เป็นแค่ทางเลือกเท่านั้น

2.เมื่อนาฬิกาถูกวางไว้ในทิศเหนือเป็นที่รู้กันว่าจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งให้กับผู้อยู่อาศัย เมื่ออยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะดึงดูดความมั่งคั่ง และหากอยู่ทางทิศตะวันออกจะทำให้สุขภาพดี

3.อย่าติดตั้ง หรือวางนาฬิกาไว้ทางทิศใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพราะจะทำให้ผู้อยู่อาศัยสุขภาพไม่ดี แถมยังโชคไม่ดีอีกด้วย

4.เช็กให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ติดตั้งนาฬิกาไว้เหนือประตูที่คุณเดินเข้า-ออกอย่างสม่ำเสมอ เพราะอาจนำโชคร้ายมาให้

ออกแบบ

5.จำเป็นอย่างมากที่คุณต้องตั้งเวลานาฬิกาให้ตรงอยู่เสมอ เพราะมันจะทำให้คุณบรรลุเป้าหมาย ไม่ล่าช้า หรือบางคนจะตั้งเวลาล่วงหน้าไปสักเล็กน้อยก็ได้

6.ตรวจสอบให้แน่ใจว่านาฬิกาอยู่ในสภาพที่ดี เพราะนาฬิกาเปรียบเสมือนตัวแทนชีวิตของคุณ ดังนั้นเมื่อต้องเลือกนาฬิกามาติดตั้งควรเลือกนาฬิกาที่มีคุณภาพที่ดี เพื่อความคงทน

7.หากนาฬิกาหยุดเดินหรือเสียควรรีบส่งซ่อมทันที นาฬิกาที่หยุดเดินจะทำให้ชีวิตเหนื่อยล้า

8.หากนาฬิกามีกระจกสะท้อนแสงอย่าปล่อยให้มันสะท้อนไปยังเตียงนอน ประตูห้องนอนของคุณ หรือหันหน้าเข้าหาประตูหลักของคุณ

9.ในบ้านไม่ควรมีนาฬิกาที่เป็นตัวแทนของเรื่องราวที่ไม่ดีในอดีต เพราะนาฬิกาสามารถดึงดูดเอาเรื่องราวร้ายๆ กลับมาอีกครั้ง

10.อย่าปล่อยให้กระจกนาฬิกาแตกหรือร้าว และควรรีบเปลี่ยนเพราะมันจะทำให้เกิดโชคร้าย